Cách Cắt Ảnh Trên IOS 16 Trong Tích Tắc

Làm thế nào để cắt ảnh trên iOS 16? Người dùng Photoshop đều quen thuộc với chức năng "Magic Brush", cho phép bạn cắt ảnh tự động ít nhiều. Với iOS 16 mới của mình , Apple mang khả năng này vào ứng dụng Ảnh của mình.