Đơn vị - Cá nhân vận chuyển

Các đơn vị vận chuyển chúng tôi hợp tác

Đơn vị vận chuyển J&T

 

Đơn vị vận chuyển Viettel Post

Đơn vị vận chuyển giao hàng tiết kiệm

Cá nhân vận chuyển

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh Ban Giám Đốc Công ty TNHH Zin Việt Nam quy định về việc thực hiện chính sách giao hàng đối với khách hàng trên toàn quốc cụ thể như sau:

1. Áp dụng đối với giá lẻ cửa hàng

  • Đối với khách hàng nội thành, nội tỉnh miễn phí ship đơn hàng từ 500.000đ trong vòng bán kính 5km trở lại.
  • Đối với khách hàng ngoại thành, ngoại tỉnh miễn phí ship đơn hàng từ 2.000.000đ. Đơn hàng tối thiểu 200.000đ.

2. Áp dụng đối với giá buôn cửa hàng:

  • Đối với khách hàng nội thành, nội tỉnh miễn phí ship đơn hàng từ 1.000.000đ trong vòng bán kính 5km trở lại.
  • Đối với khách hàng ngoại thành, ngoại tỉnh miễn phí ship đơn hàng từ 3.000.000đ. Đơn hàng tối thiểu 500.000đ.

3. Những khách hàng có đơn hàng cách xa kho trên 5km như khoản 1.1 và khoản 2.1 thì khách hàng chịu phí vận chuyển. Nếu trên 5km thì cách 1 km tính thêm phí 5.000đ/km (để hỗ trợ shipper).

4. Phí hỗ trợ shipper được thanh toán ngay sau khi hoàn thành đơn hàng.

5. Những khách hàng khu vực Tỉnh như khoản 1.2 và khoản 2.2, Công ty hợp tác với các đối tác đơn vị vận chuyển phục vụ khách hàng như sau: Đơn vị vận chuyển J&T, đơn vị vận chuyển Viettel Post, đơn vị vận chuyển giao hàng tiết kiệm.

6. Quy định này có hiệu lực từ ngày 12/12/2019 đề nghị kế toán bán hàng, các bộ phận liên quan thực hiện theo quy định này.

 

                                                                                                                                                                                         TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                                                                                                                                             (Đã phê duyệt và đóng dấu)

Hotline: 0836-299-922
0836-299-922